Startsida

Historik

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Om vårt sällskap

Medlemskap

Kvinnor och missbruk

Vårt idéprogram

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om vårt sällskap

Den 12 Juli 1951 är ett märkesår för Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla.

Sällskapet Länkarna har denna dag bildat avdelningen i Uddevalla.
En interimsstyrelse tillsattes bestående av de tre som startade avdelningen.

Ordförande:     Gösta Dahlqvist.
Sekreterare:    Göte Niklasson.
Kassör:           Emil Sjögren.

Sällskapet i Uddevalla var bildat, inträdesavgiften bestämdes till 1 krona.

Den första tiden fick Sällskapet disponera lokaler i sjömanshusets läsrum.
Från Februari 1952 står dock Sällskapet utan lokaler om inte staden Uddevalla
hjälpte till. Det kunde de som vanligt. Redan i Mars månad flyttade vi in i lokaler
på Packhusgatan.

Åter en gång under denna 5-årsperiod fick vi flytta till nya lokaler, nämligen 1955. Lokalfrågan är ju verkligen viktig i de här sammanhangen.
Utbytet med andra sällskap är viktigt och redan januari 1952 var vi inbjudna till Åmål för att där starta ett Sällskap. Det gick bra då, men Sällskapet i Åmål är numera nedlagt.

Sällskapet Länkare firade sina första 5 år på hösten 1956. Då invigdes vår nya fana, gjorda av fruarna Agnes Andersson och Gertrud Fredriksson. Det var med stor tacksamhet och glädje Länkarna tog emot denna gåva. Det var de anhörigas tack för deras respektive tagit steget till Länkarna och kommit på rätt väg. Nu skördar de frukterna av sin tysta kamp.

*****

Under större delen av 1950-talet blev det ett intensivt informationsarbete för Sällskapet i Uddevalla. Myndigheterna hade fått upp ögonen för det betydelsefulla arbete som Länkarna genomförde. Det var nykterhetsnämnder det hette så på den tiden, från våra grannkommuner som ville ha information om Länkverksamheten.
Det var skolor, som till sina elever, ville ge en bild av vad alkoholmissbruk kan leda till. Men också att det finns en chans i Sällskapet Länkarna. I Maj månad 1957 skedde en ovanlig händelse hos oss i Uddevalla. Då skrevs vår första kvinnliga medlem in i Sällskapet. Hennes namn var Solveig Kock, var hon Sveriges första kvinnliga länk?

*****

Under de första 10 åren hade ett stort antal länksällskap bildats i Sverige.
I snart sagt varje kommun och större ort fanns Sällskapet Länkarna. Detta innebar naturligtvis att vi genomförde många resor, från Luleå i norr till Helsingborg i söder, Stockholm i öster och Lysekil i väster. Medlemsvården effektiviserades och det 
beslutades att punktmöte skulle genomföras minst en gång i månaden.
Även andra resor genomfördes. Bl.a besöktes sjukhus, alkoholistanstalter och andra institutioner, ofta på läkares, personalens och de intagnas inbjudan Ett exempel på detta kan nämnas, att när inbjudan till vårfest i Skara i maj 1962 kom, togs beslut att man samtidigt skulle besöka anstalten i Gudhem. Detta möte väckte stort bifall, där både informationen och underhållningen av vårt revygäng uppskattades mycket. Sällskapet fick  för detta mottaga tackkort från både personal och intagna.

*****

Tidigare har nämnts den stora vikt vi i Uddevallasällskapet ställer på utbyte med andra Sällskap. (Vi hade Punktmöte med dom närliggande Sällskapen som har varit sex stycken men nu finns bara Uddevalla kvar i Fyrstadområdet.)
På senare år, framförallt på 1980 talet har utbyte med vårt grannland Norge fått stor betydelse. Länkverksamheten  i Norge var relativt nytt, men behovet lika stort som hos oss i Sverige, det har vi fått klart för oss i vårt umgänge med De Norske lenker. Utbytet med Östergötland var också frekvent under 80-talet, nästan varje år träffades vi antingen någonstans i Östergötland eller hos oss i Uddevalla. Det var naturligt fest, men på varje träff fanns också medlemsvården med som en röd tråd.
(Idag har vi återupptagit samarbetet med de Norske Lenker)

*****

I vårt arbete i Uddevalla går det inte att skriva en sådan här skrift utan att nämna Damklubben. Vi alkoholister har farit hårt fram med våra liv. Både fysiskt och psykiskt har det satt sina spår, men våra nära och kära har naturligtvis lidit lika mycket.
När nykterheten infinner sig, går det också lättare att leva för de anhöriga. De har sytt, broderat och handarbetat i största allmänhet, vilket kommit Sällskapet till stor nytta. Idag finns ingen Damklubb i Fria Sällskapet Länkarna i Uddevalla.

*****

Det kan vara dags att tänka tillbaka. Tacksamheten till dessa människor som kom
på idén att bilda Sällskapet Länkarna är stor, inte minst i vårt eget Sällskap, där Gösta Dahlqvist, Göte Niklasson, Emil Sjögren tog upp den stafettpinne som gick
runt vårt avlånga land och startade Sällskapet 12 juli 1951.
Idéprogrammet är vår tro, det enda rättesnöret som förlöst oss från lidandet i alkoholträsket. Det har fungerat för oss i Uddevalla i alla år och är lika aktuellt idag. Det talar till oss, om hur vi skall kunna bli människor igen, till glädje för oss
själva och andra.