Startsida

Historik

Länksällskap

Kontakta oss

Aktiviteter

Om vårt sällskap

Medlemskap

Kvinnor och missbruk

Vårt idéprogram

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kvinnor och missbruk

Varför tål kvinnor mindre alkohol än män?

Kvinnor är oftast mindre än män vilket i sig gör att de
tål alkohol sämre eftersom alkoholen har en mindre kroppsvolym att fördelas på.

Men även om en man och en kvinna väger lika mycket
tål kvinnan alkoholen sämre än mannen. Om en man och
en kvinna, med samma kroppsvikt, delar en flaska vin uppnår han ca 0,5 promille alkohol i sitt blod medan hon uppnår 0,8 promille.

Exakt vad detta beror på vet man inte, men en del av förklaringen ligger i att mannen har en lägre andel
fettvävnad och högre andel vatten i kroppen.
Eftersom alkohol är vattenlösligt blir koncentrationen
lägre i mannens kropp.

Det kvinnliga könshormonet östrogen förefaller inverka negativt på kvinnans förmåga att förbränna alkohol.
Vissa studier talar också för att män, jämfört med kvinnor, förbränner en större del av alkoholen redan i magsäcken och därmed får en lägre koncentration i kroppens övriga organ.

I den klassiska bilden ingår att kvinnor börjar dricka
senare i livet  
 Läs mer...